نسیم استوار

سوابق و تحصیلات

دیپلم ونکور- کانادا سال 2002


کارشناسی عمران دانشگاه یوبی سی-ونکورکانادا

کارگردانی سینما کانون سینماگران جوان و موسسه فیلم سازی هیلاج

بازیگری موسسه فرهنگی و هنری روزنه

تصویربرداری کانون سینماگران جوان و موسسه فیلم سازی هیلاج

 عکاسی موسسه فرهنگ فیلم تهران-سازمان فنی و حرفه ای

گریم کانون سینما گران جوان

فیلم نامه نویسی کانون سینماگران جوان و موسسه فیلم سازی کارنامهساخت سه فیلم کوتاه با نامهای:
1- برکت
2- خیز بروی خزان رنگ بهاری بزنیم.
3-هوای آب
شرکت فیلم دوم در جشنواره فیلم کوتاه هیلاج تهران در سال 1392

نويسنده فيلم نامه سينمايي " استوار استوار".

همکاری با موسسه فیلم سازی هیلاج وفیلم سازان دیگربه عنوان عکاس-گریمور-منشی صحنه- دستیارکارگردان وتصویربردار در ساخت فیلم کوتاه - نيمه بلند، تیزر تبلیغاتی ،تله فیلم و مجموعه نمایشی تلویزیونی.


همکاری با تاترهای دانشجویی دانشکده هنر و معماری در ضمینه گریم،و تصویربرداری.

طراح گریم برنامه نمایشی كام شیرین 2. شبكه2